skip to Main Content

Deze website “recreatienederlandverzekeringen.nl” en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door Business Services BV, statutair gevestigd te Peize en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65613732. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. Business Services garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens – doel
In het kader van onze dienstverlening, legt Business Services de door u ingevoerde gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummers, uw e-mailadres en bankrekeninggegevens). Business Services BV gebruikt deze gegevens  uitsluitend voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, te weten: het afsluiten van een annuleringsverzekering voor groepsaccommodaties.

Verwerking van persoonsgegevens – grondslag
Business Services BV verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat zoals voorgeschreven staat in de Algemene Verordering Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

  1. Uitvoering van de overeenkomst: het afsluiten en administreren van de annuleringsverzekering
  2. Toestemming: bij het afsluiten van de overeenkomst vult u uw gegevens in en geeft daarmee toestemming om aan Business Services BV om deze verzekering te administreren
  3. Gerechtvaardigd belang: om u te kunnen contacten in geval van vragen e.d. is het van belang dat wij over uw gegevens beschikken

Verwerking van persoonsgegevens – duur
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is zoals wettelijk verplicht voor fiscale redenen (voor de financiële administratie) of voor het kunnen uitvoeren van de verzekering. Nadat deze termijnen zijn verstreken, verwijderen wij al uw gegevens uit onze systemen.

Cookiebeleid
Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Uw gegevens eerder verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@recreatienederland.nl sturen. Let op: Indien u dit wilt, kunnen wij echter de dekking van uw verzekering niet voortzetten. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs moeten bewaren in verband met onze financiële administratie, kunnen wij niet verwijderen.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@recreatienederland.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Back To Top